• 42 213 21 58 / 512 476 700 / 508 313 800

Sklep

cement zielony

cement zielony

Cement ZIELONY Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 – CEM II/A-V 42,5 R Cement ZIELONY to doskonały cement do prac remontowo-budowlanych i drobnowymiarowej prefabrykacji. cement zielony workowany Właściwości Wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach) Duży przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania Doskonała więźliwość wody w zaprawach i betonach Bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych Optymalny czas przerobu zapraw i betonów Zmniejszone ryzyko pojawienia się rys skurczowych i białych wykwitów węglanowych na wyrobie Podwyższona odporność na agresję chemiczną środowiska Zastosowanie Cement ZIELONY to wysokiej jakości spoiwo, które doskonale nadaje się do wykonywania mieszanek betonowych i zapraw z przeznaczeniem dla: Elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku w tym m.in.: fundamenty, ściany, stropy, nadproża, wieńce, schody, tarasy, posadzki, wylewki i gładzie cementowe Produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych takich jak; bloczki fundamentowe i ścienne, płytki chodnikowe, elementy ogrodzeń itp. Prac murarskich i tynkarskich (zaprawy cementowe i cementowo – wapienne) Podbudów i stabilizacji pod nawierzchnie z betonu, kostki i płyt chodnikowych Parametry techniczne PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANIA normy PN-EN 197-1 WYNIKI OZNACZEŃ (Cementownia) BADANIA WG NORMY CEM II/A-V 42,5 R "ZIELONY" Powierzchnia właściwa wg Blaine’a (cm2/g) - 4547 PN-EN 196-6 Początek wiązania (min) ≥ 60 207 PN-EN 196-3 Koniec wiązania (min) - 264 PN-EN 196-3 Zmiana objętości (mm) ≤ 10 1,0 PN-EN 196-3 Wytrzymałość na ściskanie (MPa) - po 2 dniach - po 28 dniach ≥ 20,0 ≥ 42,5 ≤ 62,5 26,2 54,9 PN-EN 196-1 Zawartość SO3 (%) ≤ 4,0 2,88 PN-EN 196-2 Zawartość CI (%) ≤ 0,1 0,077 PN-EN 196-21 Zawartość rozp. chromu Cr(VI) (ppm) ≤ 2,0 0,24 PN-EN 196-10 - See more at: http://www.cemex.pl/cement-zielony.aspx#sthash.mGkcsvfm.dpuf

Producenci:
CEMEX