• 42 213 21 58 / 512 476 700 / 508 313 800

Sklep

Kleje do płytek

Kleje do płytek

Ekor 11, Ekor 12, Ekor 14, Ekor 21, Ekor 22, Ekomix klej do płytek, EKOMIX KLEJ DO PŁYTEK Do cienkowarstwowego przyklejania płytek ceramicznych o nasiąkliwości powyżej 3% na typowych podłożach budowla-nych. Zaprawa cementowa mrozo- i wodoodporna. EKOR 11 NOVA Do przyklejania typowych płytek ceramicznych, również typu gres, na podłożach mineralnych: betonowych, gipsowych i stabilnych podłożach płyt g-k. Wodo- i mrozoodporny, na zewnątrz i do wewnątrz. EKOR 12 Do przyklejania wszystkich typów płytek ceramicznych np. gres, na trudne i nietypowe podłoża budowlane, ogrzewanie podłogowe, płyty g-k, również na hydroizolacje z EKOR 71, EKOR 72 oraz mikrozaprawę ANTOL AQUAPROOF oraz do klejenia „płytka na płytkę”. Wodo- i mrozoodporny, na zewnątrz i do wewnątrz. EKOR 14 Biała, cementowa zaprawa klejowa do przyklejania wszystkich typów płytek ceramicznych szczególnie przeznaczona jest do: marmurów, witromozaiki, ścianek z luksferów, okładzin z kamienia naturalnego, na trudne i nietypowe podłoża budowlane, na ogrzewanie podłogowe również na mikrozaprawy hydroizolacyjne oraz do klejenia „płytka na płytkę”. Wodo- i mrozoodporna, na zewnątrz i do wewnątrz.

Producenci:
TORGGLER